Veel gestelde vragen

Wat is het verschil tussen VR, HR en Super Hoog Rendement (S-HR)?
Het rendementspercentage geeft aan hoeveel aardgas er omgezet wordt in effectieve warmte. De rest gaat verloren tijdens de verbranding. Bij een Verbeterd Rendement toestel wordt meer dan 83% van het aardgas effectief omgezet in warmte. Een Hoog Rendement toestel haalt zelfs meer dan 90%. Een cv-toestel verdient het predikaat Super Hoog Rendement als het een nog hoger rendement heeft dan een HR toestel. Bovendien blijft dit rendement gedurende de gehele levensduur onveranderd hoog. De benodigde elektriciteit wordt op haar beurt ook nog eens gereduceerd. Hierdoor bewijst een Super Hoog Rendement toestel het milieu nog een extra dienst.

Wat is het verschil tussen een open en een gesloten cv-toestel?
Een open cv-toestel zuigt de lucht die nodig is voor de verbranding aan uit het vertrek waar het toestel geplaatst is. Een nadelig bijverschijnsel daarvan is een koude tochtstroom. Bij een gesloten toestel is dat niet het geval, doordat het via een buizensysteem in verbinding staat met de buitenlucht. De voordelen van een gesloten toestel zijn de grotere veiligheid (brandgevaar en koolmonoxydevergiftiging zijn uitgesloten), geen koude luchtstroom en ruimtewinst door de compactere uitvoering.

Wat is moduleren en welk voordeel biedt het?
Moduleren betekent dat het toestel hard kan branden als er veel warmtevraag is en zachtjes kan branden als er weinig warmtevraag is. Een vergelijking doet zich voor met de marathon; deze wordt altijd gewonnen door de meest constante hardloper. Sprinten, stoppen, sprinten, stoppen en weer sprinten kost meer energie dan rustig het hele stuk in een keer uitlopen. De cv ketel brandt daar waar het mogelijk is zachter en bespaart dus aardgas. Een cv ketel moduleert tussen 16% en 100% van zijn vermogen, en dat is uniek. Bovendien wordt de levensduur van de onderdelen verlengd omdat het toestel minder frequent aan en uit schakelt. Maar ook het wooncomfort heeft baat bij de modulatie. Temperatuurschommelingen blijven achterwege en het geleidelijk verwarmen voorkomt vervelend getik in radiatoren en buizen.

Wat is het voordeel van een modulerende pomp?
Een cv-toestel wordt meestal op zolder of in de opbergruimte geplaatst. Het gesloten toestel is echter overal te plaatsen door zijn fluisterstille werking en zijn mooie uiterlijk. Een cv-toestel mag uit veiligheidsoverwegingen nooit in een vochtige ruimte of op plaatsen waar het vriest geinstalleerd worden.

Welk vermogen moet mijn CV-toestel bezitten?
Het vermogen, lees de 'grootte' van het toestel, wordt door een aantal variabelen bepaald: de inhoud van het huis en de eventuele isolatie, uw stookgedrag, uw warmwaterbehoefte en de toekomstige gebruiksverwachting. Met behulp van het oude gasverbruik en de warmwaterwensen kunt u al een aardige inschatting maken van de grootte van het toestel. Maar bedenk tevens wat de toekomstige belasting van het cv-toestel zal zijn. Is er een gezinsuitbreiding op komst? Zijn er plannen om het huis te verbouwen? Een voordeel van een modulerende cv ketel is, dat een te grote uitvoering geen extra stookkosten voor uw cv met zich meebrengt. Wel profiteert u van het extra warmwatercomfort. Het modulerende karakter van een cv ketel maakt dit mogelijk.

Wat is het voordeel van een roestvaststalen warmtewisselaar?
Roestvaststaal wordt in de loop der tijd nauwelijks aangetast, waardoor een lange levensduur en zeer lage onderhoudskosten vanzelfsprekend zijn. Nog belangrijker echter is, dat het gegarandeerde rendement bij aankoop van een cv-toestel gedurende de gehele levensduur gehandhaafd blijft. Doordat roestvaststaal nauwelijks aangetast wordt, neemt het rendement van een cv-toestel met een roestvaststalen warmtewisselaar praktisch niet af.

Waar moet een CV-toestel geplaatst worden?
Een cv-toestel wordt meestal op zolder of in de opbergruimte geplaatst. Het gesloten toestel is echter overal te plaatsen door zijn fluisterstille werking en zijn mooie uiterlijk. Een cv-toestel mag uit veiligheidsoverwegingen nooit in een vochtige ruimte of op plaatsen waar het vriest geinstalleerd worden.

Wanneer moet er voor een combi-ketel gekozen worden en wanneer voor een ketel met een indirecte boiler?
Het is raadzaam voor een indirecte (zonne)boiler te kiezen indien er vaak gelijktijdig van meerdere tappunten gebruik wordt gemaakt en als er in korte tijd zeer veel warmwater gewenst is (snel vullen van een bad). Wanneer dit niet het geval is, dan is een combi-toestel een verstandige keuze. Temeer omdat dit toestel compacter is. Bij gebrek aan ruimte kunt u echter ook voor een 'oversized' cv-toestel kiezen, om toch een optimaal warmwater comfort te verkrijgen. Want hoe groter het toestel is, hoe meer warmwater het kan leveren. Door de modulerende werking zal het toestel alleen hard branden als er veel warmwater gewenst is. Voor het overige brandt het toestel op een laag pitje.

Wat maakt een CV-toestel zeer betrouwbaar?
Heel eenvoudig: een cv-toestel is betrouwbaar als er weinig (mechanische) onderdelen in zitten, want die kunnen kapot gaan. In de cv ketel zijn zeer veel onderdelen vervangen door moderne elektronica, waardoor storingen tot een minimum worden gereduceerd. Mocht dat toch het geval zijn, dan voorkomt de zelfbeschermende computertechniek extra schade en een koud huis. Bovendien zorgt de modulerende eigenschap van de cv ketel ervoor dat hij maar zeer weinig hoeft te schakelen en alle onderdelen rustig draaien. Ook dit komt de levensduur van het toestel ten goede.

Wat is het voordeel van een moderne klokthermostaat?
Moderne klokthermostaten kunt u voorprogrammeren, zodat u de centrale verwarming niet meer handmatig aan of uit hoeft te zetten. Resultaat: het huis is comfortabel warm wanneer u 's ochtends opstaat en bij het slapen gaan vergeet u nooit meer de thermostaat lager te zetten. Dat doet de klokthermostaat voor u. De klokthermostaat maakt het mogelijk dat het cv-toestel vanuit de huiskamer volledig bediend kan worden. De communicatie tussen de klokthermostaat en het cv-toestel, zorgt voor een optimale afstemming van de ketel op de actuele warmte- en warmwaterbehoefte. Bovendien staat u allerlei handige informatie ter beschikking. Zo kunt u bijvoorbeeld zien of het water moet worden bijgevuld. Als u het toestel uitbreidt met een buitenvoeler kunt u via thermostaat de buitentemperatuur aflezen. Daarnaast is er een automatische zomer-/wintertijd schakeling. Ook zijn de teksten van eventuele storingen op het display afleesbaar.

Wat is een weersafhankelijke regeling en het voordeel daarvan?
Een weersafhankelijke regeling biedt extra wooncomfort. In praktijk betekent dat: geen temperatuurschommelingen in huis en de mogelijkheid om m.b.v. thermosstatische afsluiters de temperatuur in de verschillende vertrekken onafhankelijk van elkaar in te stellen. Welke winterse weersomstandigheden er ook zijn, binnen blijft de temperatuur altijd constant. Bovendien gebeurt dit met een minimum aan energie. Het cv-toestel garandeert dus een laag aardgasverbruik.

Wat is het voordeel van een zonneboiler in combinatie met een CV-toestel?
Een zonneboiler zorgt ervoor dat de woning zoveel mogelijk door gebruik van zonne-energie verwarmd wordt. Op het moment dat er voldoende zonlicht aanwezig is, wordt de zonneboiler automatisch verwarmd. Ontbreekt het zonlicht, dan zal het cv-toestel de zonneboiler bijverwarmen. De zonneboiler zorgt voor een groot warmwatercomfort welke tegen een zo beperkt mogelijk gebruik van aardgas wordt verwarmd.

Waarom is de levensduur zo belangrijk bij moderne CV-ketels?
In de moderne cv-ketels zitten meer componenten dan in conventionele cv-ketels. Net als de moderne auto uitgerust is met meer technische snufjes dan zijn voorlopers. Een ketel maakt per jaar zo'n 3000 à 4000 bedrijfsuren. Een auto heeft dan al 250.000 km gelopen en is aan vervanging toe. Uw ketel wilt u nog 15 keer zo lang mee laten gaan. Alleen met gebruik van duurzame materialen als roestvaststaal, keramiek en long life componenten is dit te realiseren